Tuesday 24. November 2020

Hier finden Sie aktuelle Pressemeldungen in deutscher und ungarischer Sprache

 

ORF Volksgruppen

 Határonátnyúló idısképzés
„Életöröm idıskorban“ mottóval vesz részt az Ausztriai Katolikus Felnıttképzési
Fórum és a magyarországi Katolikus Ifjúsági és Felnıttképzési Egyesület a „senior
volunteering 50+“ EU-projektben. A nemzetközi csereprogram keretén belül idıs
önkéntesek töltenek el több hetet az adott partnerországban, különbözı szervezeteknél.
Burgenlandban három magyar önkéntes ismerkedik jelenleg a helyi munkával, a
Kismartoni Egyházmegye meghívására.
A program célja az önkéntességen keresztül az élethosszig tartó tanulás ösztönzése, a
generációk közötti párbeszéd elımozdítása, a kultúrák megismerése és az idıskorú tanulás
módszereinek elsajátítása, ezért elsısorban azoknak szól, akik a jövıben idıskorúak
képzésével kívánnak foglalkozni.
Karkó Józsefné, Dömötöri Melinda és Varga Sándor összesen három hetet töltenek
Ausztriában: elıször Karintiában, majd Linzben jártak, ezen a héten pedig Burgenlandban
látogatnak meg különbözı intézményeket, vesznek részt pódiumbeszélgetéseken,
tapasztalatcserén. Kísérıjük a magyarul beszélı, pinkafıi/Pinkafeld Györög Ella, aki az
egyházmegye tiszteletbeli és önkéntes munkatársa.
ORF Bgld Weber
Hertha Decker,Györög Ella, Karkó Józsefné és Dömötöri Melinda Felsıpulyán
A magyar vendégek többek között jártak Felsıırött, ahol a Református Ifjúsági Olvasókör
színházi elıadását is megtekintették, meglátogatták az alsóıri UMIZ-t, Kismartonban,
Nikolaus Faimann kíséretében részt vettek a LIMA (Lebensqualität im Alter&Életminıség
idıskorban) programján, tegnap, szerdán pedig a felsıpulyai Haus St. Stephan Felnıttképzési
Központban találkoztak a Kismartoni Egyházmegye felnıttképzés terén mőködı
munkatársaival.
A magyar projektrésztvevık elmondták, hogy rengeteg ötletet fognak magukkal vinni, hiszen
Magyarországon bár felnıttképzés már igen, de idısképzés ilyen formában még nem létezik.
„Nagyon fontos lenne, mind a testi, mind a szellemi egészség megırzésének érdekében
elkezdeni a munkát“, mondta el Dömötöri Melinda Ajkáról.
A nemzetközi projekt keretében május végén, júmius elején három önkéntes idıskorú tölt
majd három hetet Magyarországon, Budapesten, Szegeden és Szombathelyen ismerkednek
meg kezdeményezésekkel, adják át tapasztalataikat.
Publiziert am 10.04.2014

 

Artikel im "martinus" (Kirchenzeitung Eisenstadt)

Das Forum Katholischer Erwachsenenbildung führte ein EU-Projekt durch. Nikolaus Faiman vom Pastoralamt durfte dabei drei Personen aus Ungarn im Burgenland begrüßen. Inhaltlich ging es um einen fachlichen Austausch von Freiwilligen und Ehrenamtlichen im Alter von über 50 Jahren. Höhepunkt der inhaltlich dichten Woche im Burgenland war ein Austauschtreffen mit Mitgliedern des Forums Katholischer Erwachsenenbildung im Haus St. Stephan in Oberpullendorf.

Publiziert am 11.05.2014

 

Fachzeitschrift ARGE Altenpastoral (Seiten 10- 14)

 

Artikel der KIFE: KIFE hírlevél 2014  –  4.szám

 

ORF Volksgruppen

Életöröm időskorban: határonátnyúló képzés

„Életöröm időskorban“ mottóval vesz részt az Ausztriai Katolikus Felnőttképzési Fórum és a magyarországi Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület a „senior volunteering 50+“ EU-projektben. A kétéves nemzetközi csereprogram keretén belül idős önkéntesek töltenek el több hetet az adott partnerországban, különböző szervezeteknél. Burgenlandban ezen a héten három magyar önkéntes ismerkedik a helyi munkával, a Kismartoni Egyházmegye meghívására.

A „senior volunteering 50+“ program résztvevői maguk is szeniorok: így a zirci világi szerzetes Varga Anna immár 80 éves, de amíg tud, segít másoknak. „Az időseket a legjobban az érti meg, aki maga is ebben a korban jár“, mondja.

A program célja az önkéntességen keresztül az élethosszig tartó tanulás ösztönzése, a generációk közötti párbeszéd előmozdítása, a kultúrák megismerése és az időskorú tanulás módszereinek elsajátítása, ezért elsősorban azoknak szól, akik a jövőben időskorúak képzésével kívánnak foglalkozni.

volunteering 50

Weber K

Osztrák és magyar projektrésztvevők

Varga Istvánné Katalin Tatáról, Varga Anna Zircről és Suller Attila Debrecenből  összesen három hetet töltenek Ausztriában,  különböző intézményeket látogatnak meg, vesznek részt pódiumbeszélgetéseken, tapasztalatcserén. Burgenlandban meglátogatták a pinkafői/Pinkafeld St. Vinzenz idősek otthonát, a vasvörösvári/Rotenturm kastélyt, Nikolaus Faimann kíséretében részt vehettek a kismartoni egyházmegye LIMA-óráján  (Lebensqualität im Alter&Életminőség időskorban),  a felsőpulyai Haus St. Stephan Felnőttképzési Központban találkoztak a Kismartoni Egyházmegye felnőttképzés terén működő munkatársaival., de nem maradhatott ki a látogatás Alsóőrött sem, ahol a Magyar Otthont és az UMIZ-t is meglátogatták. Kísérőjük a magyarul beszélő, pinkafői/Pinkafeld Györög Ella, aki az egyházmegye tiszteletbeli és önkéntes munkatársa.

A magyar projektrésztvevők elmondták, hogy rengeteg ötletet fognak magukkal vinni, hiszen Magyarországon bár felnőttképzés már igen, de idősképzés ilyen formában még nem létezik.

 

Seite merken Seite weiterempfehlen
Darstellung:
https://www.svp50plus-project.eu/